Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczące zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 roku”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

str1

str2

 

Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w Środowiskowym  Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zamówienia publicznego-Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o otwarciu ofert dotycząca zamówienia publicznego pn.
Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 558322-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

SIWZ wraz z załącznikami 2017 r.

Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2017/2018

Dokumenty:

      1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na” Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2017/2018″

      2. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ” Przygotowania, dowiezienia i wydawania posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2017/2018″

Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2016/2017

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na  przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2016/2017

2 SIWZ wraz z załącznikami 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2015/2016”

Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2014/2015:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na  „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków  w  placówkach oświatowych  na  terenie  gminy  Rozogi w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi

Załączniki:

SIWZ – szkolenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Harmonogram

Załącznik nr 8 – Wzór umowy – cz. I, wzór umowy – cz. II

Załącznik nr 9 – Oświadczenie

Zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Modyfikacja SIWZ

Zapytanie nr 3 – str 1

Zapytanie nr 3 – str 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Ogłoszenie „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2013/2014”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2013/2014”

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn.: By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi

Załączniki:

SIWZ – szkolenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Harmonogram

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Oświadczenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w części II

Informacja o wyborze oferty

Załączniki:

SIWZ – szkolenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Harmonogram

Załącznik nr 8 – Wzór umowy – cz. IWzór umowy – cz. II

Załącznik nr 9 – Oświadczenie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szk. 2012/2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2012/2013

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2011/2012

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dot. zorganizowania

i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. „By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi”

w ramach Programu Aktywności Lokalnej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu

  1. By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załączniki nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie

 

Unieważnienie przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu

  1. By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części II

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu

  1. By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogiwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w 2011 r.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – oświadczenie Załącznik nr 4 – harmonogram Załącznik nr 5 – preliminarzZałącznik nr 6 – wykaz narzędzi Załącznik nr 7 – wykaz osób Załącznik nr 8 – wykaz wykonanych szkoleń Załącznik nr 9 – program szkolenia

Przetarg na:

Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2010/2011

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy o świadczenie usług

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o niewykluczeni z postępowania