Pracownicy Ośrodka

Kierownik Ośrodka
Joanna Polańczuk
tel. (89) 722 69 32
e-mail: joanna.polanczuk@gopsrozogi.pl

Zastępca Kierownika
Renata Przybyłowska
tel. (89) 722 69 32
e-mail: renata.przybylowska@gopsrozogi.pl

Sekretarka
Emilia Malon
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops@gopsrozogi.pl

Asystent rodziny
Karolina Prusik
tel. (89) 722 69 32, 89 307 03 58
e-mail: karolina.prusik@gopsrozogi.pl

Specjalista pracy socjalnej
Marlena Chorążewicz
Rejon I: Klon, Księży Lasek, Kwiatuszki Wielkie, Łuka, Orzeszki, Wilamowo, Wujaki, Wysoki Grąd, Występ, Zawojki.
tel. (89) 722 69 32, 533 711 307
e-mail: gops@gopsrozogi.pl

Starszy pracownik socjalny
Danuta Turek
Rejon II: Kokoszki, Kowalik, Lipniak, Radostowo, Rozogi, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie.
tel. (89) 722 69 32, 533 711 307
e-mail: gops@gopsrozogi.pl

Pracownik socjalny
Karolina Bromberek
Rejon III: Antonia, Borki Rozowskie, Dąbrowy, Faryny, Kilimany, Kiełbasy, Suchorowiec, Nowy Suchoros
tel. (89) 722 69 32, 533 711 307
e-mail: gops@gopsrozogi.pl

Starszy inspektor
Beata Piłat – świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny.
tel. (89) 722 69 32
e-mail: beata.pilat@gopsrozogi.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Kobus – świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze, zaświadczenia z programu „Czyste powietrze”
tel. (89) 722 69 32
e-mail: anna.kobus@gopsrozogi.pl

Referent administracji
Ewelina Kaczmarczyk – świadczenie wychowawcze 500 +, zasiłek rodzinny z dodatkami, koordynator dostępności, zaświadczenia z programu „Czyste powietrze”
tel. (89) 722 69 32, 533 797 749
e-mail: ewelina.kaczmarczyk@gopsrozogi.pl

Referent administracji
Agnieszka Trzcińska – stypendia socjalne, Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (89) 722 69 32
e-mail: agnieszka.trzcinska@gopsrozogi.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Cupiał

e-mail: inspektor@gopsrozogi.pl