Pracownicy ośrodka

Pracownicy Ośrodka

Joanna Polańczuk – Kierownik Ośrodka
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Janina Bors – Główny Księgowy
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Renata Przybyłowska – referent do spraw kadr i płac
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Karolina Prusik – asystent rodziny
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

 

Pracownicy socjalni:

Marlena Chorążewicz – pracownik socjalny
Rejon I: Klon, Księży Lasek, Kwiatuszki Wielkie, Łuka, Orzeszki, Wilamowo, Wujaki, Wysoki Grąd, Występ, Zawojki.
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Aktualnie Rejon I – Joanna Nawrocka (zastępstwo za Marlenę Chorążewicz)

Danuta Turek – starszy pracownik socjalny
Rejon II: Kokoszki, Kowalik, Lipniak, Radostowo, Rozogi, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie.
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Danuta Zadroga – starszy pracownik socjalny
Rejon III: Antonia, Borki Rozowskie, Dąbrowy, Faryny, Kilimany, Kiełbasy, Suchorowiec, Nowy Suchoros
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Dariusz Turek – pracownik socjalny
Stypendia socjalne, Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

 

Świadczenia rodzinne , opiekuńcze oraz świadczenie wychowawcze 500 +,  fundusz alimentacyjny

Beata Piłat – inspektor

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenie wychowawcze 500 +, fundusz alimentacyjny

tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Anna Kobus – podinsp. ds. świadczeń rodzinnych
Świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze.
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl

Ewelina Kaczmarczyk – referent administracji
Świadczenie wychowawcze 500 +
tel. (89) 722 69 32
e-mail: gops-rozogi@o2.pl