Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
ul. 22 Lipca 22
12-114 Rozogi

tel. 89 722 69 32
tel./fax 89 722 66 22
e-mail: gops-rozogi@o2.pl