Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
ul. Wielbarska 2, 12-114 Rozogi

telefony:
89 722 69 32 (sekretariat)

533 711 307 (pracownicy socjalni)
533 797 749 (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne)
882 168 994 (dowóz na szczepienie COVID, dyżur telefoniczny w przypadku kwarantanny)
89 307 03 58 (zgłoszenia z programu „Wspieraj seniora”)    

e-mail: gops@gopsrozogi.pl

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30