Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego wykonania usług opiekuńczych

Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację usług opiekuńczych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie na usługi opiekuńcze lipiec – grudzień 2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację usług opiekuńczych.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na usługi opiekuńcze

Ogłoszenie konkursu na usługi opiekuńcze

Zaproszenie do złożenia dokumentów na realizację warsztatów przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na przygotowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację kursu prawa jazdy kat. B

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację kursu prawa jazdy kat. B

Zaproszenia do złożenia dokumentów na realizację zajęć w ramach projektu systemowego

Załączniki:

Zapotrzebowanie na specjalistę – grupowe warsztaty socjoterapeutyczne

Zapotrzebowanie na specjalistę – poradnictwo psychologiczne

Zapotrzebowanie na specjalistę – poradnictwo zawodowe

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych
Ogłoszenie konkursu na usługi opiekuńcze – w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – na wykonanie baneru typu roll-up w ramach projektu systemowego pn. „By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy