top


Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie  konkursu  na  zlecenie  realizacji  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  dotyczącego  wykonania  usług  opiekuńczych


Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2015/2016

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2. SIWZ wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na  „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków  w  placówkach oświatowych  na  terenie  gminy  Rozogi w roku szkolnym 2015/2016


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację usług opiekuńczych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 


Ogłoszenie o konkursie na usługi opiekuńcze lipiec - grudzień 2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację usług opiekuńczych.

 


 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na usługi opiekuńcze

 


 

Ogłoszenie konkursu na usługi opiekuńcze

 


 

Zaproszenie do złożenia dokumentów na realizację warsztatów przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na przygotowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację kursu prawa jazdy kat. B

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację kursu prawa jazdy kat. B

 

 


 

 

Zaproszenia do złożenia dokumentów na realizację zajęć w ramach projektu systemowego

 

Załączniki:

Zapotrzebowanie na specjalistę - grupowe warsztaty socjoterapeutyczne

Zapotrzebowanie na specjalistę - poradnictwo psychologiczne

Zapotrzebowanie na specjalistę - poradnictwo zawodowe

 


 


Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 


 

 

 

 

 

bottom

(c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 2010 | webdesign: konekt.net