Aktualności

Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.

4 grudnia 2021 r.  w godzinach od 9.00 do 12.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach ul. Wielbarska 2, 12-114 Rozogi, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy

Dyżur będą pełnić:

– psycholog,

– dzielnicowy,

– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– pracownik socjalny.

Osoby doświadczające przemocy uzyskają:

– wsparcie,

– informacje w zakresie przysługujących im praw,

– informacje o instytucjach niosących pomoc.


GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

 

4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”, na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Rozogi na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką) zakupiony zostanie przez Gminę Rozogi w ilości uzależnionej od liczby wniosków, złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich.

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach ul. Wielbarska 2
12-114 Rozogi w godzinach 7.30-15.30
– na stronie internetowej Gminy Rozogi: https://www.rozogi.pl
– na stronie internetowej GOPS w Rozogach:

Wnioski (oświadczenia) należy składać
w
siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rozogach
w nieprzekraczalnym terminie
do 03 listopada 2021 r. do godz. 15 00


Komunikat Wójta Gminy Rozogi dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego!


MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ – Z M I A N A   T E R M I N U!

Mobilny punkt szczepień

zaplanowany na dzień 12 września 2021 r.

podczas „Święta Plonów – Dożynki Gminne 2021” zostaje

p r z e n i e s i o n y

na dzień 19 września 2021 r.

od godz. 13:30 do godz. 18:30

podczas festynu pn. Zakończenie Lata z „Wesołymi Babeczkami”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach na Placu Jana Pawła II

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Kudrzycki


Od 01 września do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego!
 

Wnioski oraz więcej informacji na temat stypendium szkolnego na stronie http://www.gopsrozogi.pl/stypendia-szkolne/


Od  01 lipca 2021 r. w formie elektronicznej, a od 01 sierpnia 2021 r. w formie papierowej można składać wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022!

         

Wnioski można pobrać ze strony
http://gopsrozogi.bipstrona.pl/cms/15913/dokumenty_do_pobrania


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ROZOGI NA LATA 2016-2020

Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Rozogi

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT