Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Rozogi dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego!


MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ – Z M I A N A   T E R M I N U!

Mobilny punkt szczepień

zaplanowany na dzień 12 września 2021 r.

podczas „Święta Plonów – Dożynki Gminne 2021” zostaje

p r z e n i e s i o n y

na dzień 19 września 2021 r.

od godz. 13:30 do godz. 18:30

podczas festynu pn. Zakończenie Lata z „Wesołymi Babeczkami”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach na Placu Jana Pawła II

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Kudrzycki


Od 01 września do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego!
 

Wnioski oraz więcej informacji na temat stypendium szkolnego na stronie http://www.gopsrozogi.pl/stypendia-szkolne/


Od  01 lipca 2021 r. w formie elektronicznej, a od 01 sierpnia 2021 r. w formie papierowej można składać wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022!

         

Wnioski można pobrać ze strony
http://gopsrozogi.bipstrona.pl/cms/15913/dokumenty_do_pobrania


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ROZOGI NA LATA 2016-2020

Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Rozogi

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT